Liikunnallisen elämäntavan puolesta

Lattiaa Liikkujille ry on voittoa tavoittelematon hanke salitilan lisäämiseksi erityisesti urheiluseurojen käyttöön. Sen perustajat ovat itse nähneet oman ja lastensa liikuntaharrastusten kautta, kuinka innostus ja lupaava lahjakkuus saattaa kaatua salivuorojen riittämättömyyteen.
Urheiluseurojen suuri haaste pääkaupunkiseudulla on sopivan salitilan saatavuus. Lattiaa Liikkujille ry on perustettu ratkomaan tätä haastetta.
Lue lisää yhdistyksen omilta sivuilta llry.fi ja liity mukaan tukemaan hyvää tekevää hanketta!

Näin hallihanke on edennyt

Pirkkolan hallin syntysanat lausuttiin vuonna 2017, kun ryhmä liikunta-aktiiveja päätti ryhtyä toimiin helpottaakseen pääkaupunkiseudun sisäliikuntatilojen puutetta ja luodakseen turvalliset olosuhteet liikunnan harrastamiselle.

Tarve uudelle harjoitteluhallille oli monen lajin osalta kriittinen. Asianmukaisia, lajien harjoittelutarpeet täyttäviä halleja ei pääkaupunkiseudulla ollut riittävästi, ja tilanne pahenee uusien aluinalueiden valmistumisen myötä.

Niinpä liikunta-aktiivit perustivat Lattiaa Liikkujille ry:n, joka sai ratkaistua haastavan yhtälön uuden, voittoa tavoittelemattoman sisäliikuntahallin rahoittamisesta. Tämä onnistui yksityishenkilöiden rahoittamalla omarahoitusosuudella ja omalla pro bono -työllä, jota on tehty tähän mennessä yhteensä yli kahdeksan henkilötyövuotta. Hankkeen käytännön pyörittämistä varten perustettiin voittoa tavoittelematon Pirkkolan liikuntahalli Oy.

Vuonna 2018 Helsingin kaupunki myönsi hallille suunnitteluvarauksen vuoden 2014 asemakaavassa palloiluhalliksi kaavoitetulle, vajaan hehtaarin tontille Keskuspuistossa sijaitsevasta Pirkkolan liikuntapuistosta.

Hanke eteni kaupungin päätöksentekoprosessissa läpi lautakunta- ja kaupunginhallituksen käsittelyjen. Kaupungin luottamushenkilöt näkivät hankkeen tärkeäksi lasten ja nuorten liikunnan edistäjäksi ja sen olevan linjassa kaupungin kehittämistavoitteiden ja painopisteiden kanssa. Kymmenet kaupungin eri asiantuntijat ovat olleet mukana arvioimassa ja työstämässä tärkeäksi koettua hanketta.

Hallin on suunnitellut samainen arkkitehtitoimisto, Siren Arkkitehdit Oy, jonka käsialaa on alkuperäinenkin Pirkkolan liikuntapuisto. Kaupunginhallitus myönsi hallin toteutukseen 5,3 miljoonan euron lainan. Hankkeelle on myönnetty myös 750 000 euroa valtionavustusta.

Tontin vuokrasopimus vahvistettiin toukokuussa 2020, jolloin rakennustöiden oli määrä alkaa.
Vaan edessä olikin oma lukunsa hallihankkeen historiassa: ympäristöaktivistien valitus- ja protestointikierre.

Hallin rakentamista vastaan ryhdyttiin keräämään kansalaisaddressia, ja hallihanke joutui kiivaan mustamaalaamisen kohteeksi. Pro Luonto ry teki rakennustöiden aloittamisesta valituksen ensin Ely-keskukseen, myöhemmin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusten perusteina oli lahokaviosammalen alkeisrihmastojen ja mahdollisten liito-oravien levähdyspaikkojen häiriintyminen rakennustöiden myötä. Niiden epäiltiin häiritsevän myös lintujen pesintää.

Hallihankkeen lupaprosessin eri vaiheissa tekemät ympäristöselvitykset kuitenkin todettiin asianmukaisiksi sekä Uudenmaan Ely-keskuksessa että kaikissa oikeusasteissa korkeinta hallinto-oikeutta myöten. Valitukset hylättiin, oikeusprosessin aikainen toimenpidekielto raukesi ja rakennustyöt pääsivät vihdoin loppuvuodesta 2020 jatkumaan, seitsemän kuukautta aikataulustaan myöhässä. Nyt hallihankkeen tavoite on siirretty vuodella eteenpäin: avattavaksi syyskaudeksi 2022.

Hallin rakennusluvassa halliyhtiö velvoitettiin toteuttamaan yhteensä 130 autopaikkaa harrastajien käyttöön, niistä valtaosa Pirkkolan pohjoiselle pysäköintialueelle. Kaupunki pyrkii kuitenkin löytämään pysäköinnille toisen paikan, jotta parkkipaikkojen lisärakentaminen ei kaventaisi Keskuspuiston viheraluetta. Nyt onkin selvitetty vaadittujen pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien varressa sijaitsevan pysäköintialueen itäpuolelle, nykyisin kesäisin rullaluisteluratana toimivan alueen paikalle.

Hallin valmistui aikataulussa

Koronaepidemiasta ja Ukrainan sodasta huolimatta Jatke Oy sai Pirkkolahallin valmiiksi suunnitellusti. Halli luovutettiin tilaajalle kesäkuun lopussa 2022.

20211012_103822

Talvella 2021-2022 hallin sisätyöt olivat hyvässä vauhdissa. Töitä tehtiin lähes 40 ammattilaisen voimin. Lattiat oli valettu, väliseiniä oli pystyssä ja talotekniikan asennukset olivat käynnissä.

Syyskuu-rajattu

Halli saatiin sateelta suojaan syyskuussa 2021. Kattoeristeiden toimitus viivästyi merkittävästi, mutta se ei vaikuttanut kokonaisaikatauluun.

IMG-20210810-WA0008

Jatke Oy aloitti Pirkkolahallin rakentamisen maaliskuussa 2021. Maanrakennustöiden ja perustusten toteutuksen jälkeen runko nousi silmissä.

Perinteikkäät tekijät

Hallin on suunnitellut Siren Arkkitehdit Oy, joka on alun perin suunnitellut Pirkkolan liikuntapuiston sekä rakenteilla olevat uudet jäähallit, ja jolla on laaja kokemus liikuntahallien suunnittelusta.

Halli toteutetaan urakkamuotoisena kokonaisvastuurakentamisena (KVR). Hallin toteutuksesta tehtiin useita tarjouksia, joista urakoijaksi valittiin vuonna 2019 Jatke Oy. Jatke Oy:llä on laaja kokemus liikuntahallien toteutuksesta ja yritys tuntui huolellisimmin perehtyneen hankkeeseen. 

Viivästyksiä rakentamisessa

Hallihankkeen taustalla on Lattiaa Liikkujille ry, joka etsi vuonna 2017 Espoon ja Helsingin alueilta paikkaa liikuntahallille. Sattumoisin se löysi hankkeelleen vuonna 2014 Pirkkolan liikuntapuistoon palloiluhallille kaavoitetun alueen (alueen ainoan!). Hallin toimintaa pyörittämään perustettiin Pirkkolan liikuntahalli Oy. Halli sai rakennusluvan vappuna 2019.
Teknisesti rakennustyöt oltiin valmiita aloittamaan jo keväällä 2019, mutta viivästys rahoituksen järjestämisessä siirsi aloitusta vuodella eteenpäin.

Liikuntahallin taloudelle päiväkäyttö on haaste. Pirkkolassa tämä ratkesi, kun Pohjois-Haagan Yhteiskoulu lupautui tuomaan uuteen halliin noin 900 oppilastaan, joista 600 on aktiiviurheilijoita. Samalla toiseksi käytön kivijalaksi löytyi Elise Gymnastics, jolla ei ollut koko pääkaupunkiseudulla riittävän korkeaa, vakituista tilaa voimistelukanveesille.

Helmikuussa 2020 Helsingin kaupunginhallitus päätti pitkäaikaisesta tontinvuokrasopimuksesta ja 5,3 miljoonan euron lainasta halliyhtiölle, ja rakennushankkeen oli tarkoitus käynnistyä toden teolla. Hanke viivästyi kuitenkin vielä toisen vuoden hallihankkeen sijainnista tehtyjen valitusten takia.