Pirkkolan uuden liikuntahallin myötä tarvittavia lisäpysäköintipaikkoja suunnitellaan toteutettavaksi Pirkkolantien vieressä olevan rullaluisteluradan paikalle. Aluetta käytetään jo nykyisin pysäköintiin talvisin.

Uuden hallin rakennusluvassa on määritelty, että sillä tulee olla yhteensä 130 parkkipaikkaa, joista 2/3 hallin pohjoispuoliselle eli uimahallin luoteispuoliselle pysäköintipaikalle, ja 1/3 Pirkkolantien varrella olevalle pysäköintipaikalle.

Loppuvuodesta 2020 tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta kaupungin toimialalautakunnat ja kaupunginhallitus päätyivät siihen, että uudet pysäköintipaikat pyritään toteuttamaan niin, ettei pohjoisen pysäköintialueen laajentaminen kaventaisi Keskuspuiston viheraluetta.

Kaupunki etsi yhdessä halliyhtiön kanssa pysäköintipaikoille vaihtoehtoista sijaintia ja totesi niiden olevan toteutettavissa Pirkkolantien varrelle, osoitteessa Plotinrinne 3 sijaitsevalle kentälle. Kentällä on jo aiemmin pysäköity talvisaikaan. Kesäaikaan alue on ollut rullaluistelijoiden käytössä.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/pirkkolan-liikuntapuiston-kayttajille-suunnitellaan-pysakointialuetta