Liikuntapuiston pysäköintiä laajennetaan Pirkkolantien varrella

Pirkkolan uuden liikuntahallin myötä tarvittavia lisäpysäköintipaikkoja suunnitellaan toteutettavaksi Pirkkolantien vieressä olevan rullaluisteluradan paikalle. Aluetta käytetään jo nykyisin pysäköintiin talvisin. Uuden hallin rakennusluvassa on määritelty, että sillä tulee olla yhteensä 130 parkkipaikkaa, joista 2/3 hallin pohjoispuoliselle eli uimahallin luoteispuoliselle pysäköintipaikalle, ja 1/3 Pirkkolantien varrella olevalle pysäköintipaikalle. Loppuvuodesta 2020 tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta kaupungin toimialalautakunnat ja kaupunginhallitus päätyivät…